ALGEMENE LEDENVERGADERING FTC

ALGEMENE LEDENVERGADERING FTC

Tijdens de goedbezochte ledenvergadering op 13 februari zijn de volgende besluiten genomen:

– Na enkele wijzingen is het routeschema vastgesteld. Garagebedrijf Bart Geerts sponsort de openingstocht.

– De meerdaagse van 4 t/m 6 september gaat met 16 leden naar Rockanje en Vlissingen waar zal worden overnacht.

– Het privacyreglement is vastgesteld, het fotoalbum op de website wordt verwijderd.

– De contributie wordt ondanks de vele activiteiten in 2019 niet verhoogd en blijft € 60,-.

– Alle leden zullen zoveel als mogelijk een bijdrage aan de Bockenreijderstocht 30 juni leveren en trachten sponsors te werven.