Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Helaas kan de ALV-2021 van woensdag 17 november 2021 niet doorgaan!
Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.
Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, zijn deze aanvullende maatregelen vanaf zaterdag 13 november om 18.00 uur en in ieder geval tot zaterdag 4 december geldig.
Deze maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Vooral in de avond wordt het aantal contactmomenten meer beperkt.
Als bestuur zullen wij ons nog nader beraden wanneer de ALV-2021 zal plaatsvinden.