Algemene Ledenvergadering 2021 verplaatst naar 2de kwartaal 2021

Algemene Ledenvergadering 2021 verplaatst naar 2de kwartaal 2021

De ALV van 10 februari 2021 is vervallen
In het 2de kwartaal van 2021 wordt, als de Covid 19 maatregelen dit toelaten, een nieuwe datum bepaald