Algemene Ledenvergadering 2017

Algemene Ledenvergadering 2017

De algemene ledenvergadering, gehouden op 8 februari, was met 22 van de 25 leden druk bezocht.

Als belangrijkste punten kunnen worden vermeld dat de 2 aftredende bestuursleden Jo Bemelmans en Jack Delhez met algemene stemmen zijn herbenoemd, het gewijzigde huishoudelijk reglement is vastgesteld, besloten is de meerdaagse te houden op 6, 7 en 8 september en dat de werkgroep e.e.a. nader zal uitwerken, de Bockenreijderstocht opnieuw zal worden georganiseerd en zal worden gehouden op zondag 25 juni, er extra aandacht zal worden besteed aan het jubileum 3 x 11 jaar FTC en 25 jaar Bockenreijderstocht en dat de contributie wordt vastgesteld op € 60,- .

Na afloop is op informele wijze onder het genot van een drankje de vergadering afgesloten.