Contributie

De leden zijn jaarlijks een contributie verschuldigd.

De contributie van FTC Rosmalen bedraagt voor 2022 wederom €60,-.
Dit is inclusief het lidmaatschap (verzekering) van de NTFU.
Lidmaatschap van de NTFU houdt ook in dat de leden verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens het uitoefenen van hun fietssport.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Nederlandse Toer Fiets Unie..