Contributie

De leden zijn jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering (ALV) voorafgaande aan het nieuwe fietsseizoen.

De contributie van FTC Rosmalen bedraagt voor 2017 €60,-.
Dit is inclusief het lidmaatschap (verzekering) van de NTFU.
Lidmaatschap van de NTFU houdt ook in dat de leden verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens het uitoefenen van hun fietssport.

De contributie voor het jaar 2018 wordt op de ledenvergadering van 2 februari 2018 vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Nederlandse Toer Fiets Unie..