Bestuur

Bestuur:
Voorzitter: Jo Bemelmans
Secretaris: Jan Oonincx
Penningmeester: Jack Delhez

Wegkapiteins:
Martijn van den Eng, Thieu Krete; Gijs Verweij en Nico Feiter

Werkgroep Programma 2017:
Gijs Verweij & Lia Kanters

Werkgroep Bockenreijderstocht 2017:
Jack Delhez,  Thieu Krete en Jo Bemelmans

Werkgroep meerdaagse 2017:
Nico Feiter, Jack Delhez en Jo Bemelmans