Bestuur

Bestuur:
Voorzitter: Jo Bemelmans
Secretaris: Jan Oonincx
Penningmeester: Jack Delhez

Wegkapiteins:
Martijn van den Eng, Thieu Krete; Gijs Verweij en Nico Feiter

Werkgroep Programma 2018:
Gijs Verweij en Lia Kanters

Werkgroep Bockenreijderstocht 201:
Thieu Krete, Gerard v/d Weegen, Jo Bemelmans en Jack Delhez

Werkgroep meerdaagse 2018:
Nico Feiter, Jo Bemelmans en Jack Delhez